Til hovedsiden


 
Bønn er det viktigste i et kristenliv for å ha et nært og godt forhold til vår Far i himmelen. Bønn er kommunikasjon mellom oss mennesker og Gud. Vi kan rope i vår nød, kviskre i vår fortvilelse eller bare snakke vanlig som til en venn. Vi oppmuntrer deg til å be stadig og lytte for at din Far kan svare deg.
 
I Matteus 7 står det "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal døren bli åpnet for dere. For alle som ber, de får. Alle som leter, de finner. Og for alle som banker på, skal døren bli åpnet."
 
I Johannes 15, 7 står det ''Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da bo om hva dere vil, og dere skal få det.''