Søndagsmøte

Annakvar søndag i partallsveke kl 16:00

Få med deg når neste Gudsteneste er, kor vi har bønnemøte og andre arrangement.

Trykk på knappen under for å komme til Facebook-sida til Måløy bedehus for å sjå oppdatert informasjon om arrangement.

Bønnemøte

Måndager kl 20:00

Kvar måndag har vi bønnemøter ein times tid i "lisjesalen" oppe i Bedehuset. Dette er opent for alle, og om du har bønnebehov så kom innom ein tur. 

Smågruppe

Onsdag kl 19:00

Smågruppe er møtepunkt kor vi samlast for å ha fellesskap og snakke/dele Guds ord med kvarandre. Vi treffast i heimane for å dele livet. Om du ønsker å delta på slike samlinger, så ta kontakt.